Ing. Marcela Bastiánová, MBA - IČ: 614 87 571
   Ing. Marcela Bastiánová, MBA - IČ: 614 87 571

JAZYKOVÉ KURZY

ve Strakonicích

Kurzy ruského jazyka

Na kurzy ruského jazyka se můžete přihlásit i kdykoliv během školního roku!

Na našich hodinách ruského jazyka budete konverzovat v ruštině od první hodiny. Výuku vedou vyškolení a zkušení lektoři. Používáme jako jediní ve Strakonicích licencovaný systém výuky Direct Method, díky kterému se student naučí rusky rychleji a snadněji, a hlavně bude v ruštině i přemýšlet.

Nabízíme kurzy v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách.

Kurzy pro:

  • Úplné začátečníky
  • Věčné začátečníky
  • Pokročilé

Naše kurzy ruského jazyka:

  • - každá učebnice je rozdělena do 30-40 modulů, které obsahují 750 - 900 slovíček, gramatická cvičení a dialogy
  • - zajímavé otázky v současné moderní ruštině, díky kterým si studenti snadno zapamatují novou slovní zásobu
  • - test ověřující znalosti po ukončení každé učebnice
  • - mnoho materiálu na "school zone", online platforma
  • - učebnice od Direct Language Lab, MP3 CD ke každé učebnici

Cena jedné vyučovací hodiny je 165,- Kč

Slevu poskytujeme studentům, rodičům na rodičovské dovolené, důchodcům, nezaměstnaným a rodičům, jejichž děti u nás navštěvují kurz anglického nebo německého jazyka – zvýhodněná cena za hodinu je 145,- Kč