Ing. Marcela Bastiánová, MBA - IČ: 614 87 571
   Ing. Marcela Bastiánová, MBA - IČ: 614 87 571

JAZYKOVÉ KURZY

ve Strakonicích

Poskytujeme jazykové kurzy pro děti i dospělé

Výuka jazyků pomocí direct method

Jako jediní ve Strakonicích vlastníme licenci na metodu „direct method“, tedy rychlou a efektivní metodu výuky. Při hodinách komunikujeme výhradně v cizím jazyce, použití mateřského jazyka je omezeno na minimum. Díky tomu jsou studenti nuceni v cílovém jazyce i přemýšlet.

Direct method klade důraz na poslech a mluvení. 80% hodiny představuje řízený dialog, kdy lektor klade otázky založené na prošlé slovní zásobě a gramatice.

Angličtina pro děti od 3 měsíců do 19 let

Centra Helen Doron spolupracují s University of Cambridge. Děti připravíme a otestujeme v prestižních Cambridge English Exams. Kurzy Helen Doron jsou založeny na stejném principu, na jakém se děti učí svůj rodný jazyk. 

Děti se učí přirozenou metodou a baví je to!

Více se můžete dozvědět na stránkách www.helendoron.cz.

 

 

…jestliže se chcete dozvědět více, můžete nezávazně přijít na ukázkovou hodinu zdarma, nebo nám můžete zavolat: +420 605 833 849