Ing. Marcela Bastiánová, MBA - IČ: 614 87 571
   Ing. Marcela Bastiánová, MBA - IČ: 614 87 571

JAZYKOVÉ KURZY

ve Strakonicích

 

Kurzy francouzského jazyka

Na ukázkovou hodinu se můžete přihlásit i během školního roku.

Na našich hodinách francouzského jazyka budete konverzovat ve francouzštině od první hodiny. Výuku vedou vyškolení a zkušení lektoři. Používáme jako jediní ve Strakonicích licencovaný systém výuky Direct Method, díky kterému se student naučí francouzsky rychleji a snadněji, a hlavně bude ve francouzštině i přemýšlet.

Nabízíme kurzy v dopoledních, odpoledních i večerních hodinách.

Kurzy pro:

  • Úplné začátečníky                                          
  • Věčné začátečníky
  • Pokročilé

Naše kurzy:

  • - praktická slovní zásoba - každá učebnice obsahuje 700-800 pečlivě vybraných slov
  • - zajímavé, současné, pečlivě volené otázky, díky kterým si student snadněji zapamatuje a procvičí slovní zásobu
  • - učebnice od Direct Language Lab, MP3 CD ke každé učebnici
  • - mnoho gramatických cvičení
  • - cvičení na procvičování komunikace
  • - připravené testy na konci každé učebnice
  • - učivo lze procvičovat na "school zone", online platforma

Cena jedné vyučovací hodiny je 165,- Kč

Slevu poskytujeme studentům, rodičům na rodičovské dovolené, důchodcům, nezaměstnaným a rodičům, jejichž děti u nás navštěvují kurz anglického nebo německého jazyka – zvýhodněná cena za hodinu je 145,- Kč