Ing. Marcela Bastiánová, MBA - IČ: 614 87 571
   Ing. Marcela Bastiánová, MBA - IČ: 614 87 571

JAZYKOVÉ KURZY

ve Strakonicích

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ve Strakonicích
s angličtinou HELEN DORON ENGLISH

Termín: 1.7. – 5.7.2019
Denně: 9.00 - 17.00 hod

Program: bude doplněn 

V ceně je zahrnuto:
Cena zahrnuje stravu (2x svačina, oběd), pitný režim, výuku včetně materiálů, vstupné a ostatní program. Děti k nám přijdou v 9.00 hod a odcházet budou v 17.00 hod.

Cena: 3.490,- Kč
Závazné přihlášky do 15. 6. 2019
Záloha ve výši 1.000,- při přihlášení
Zbytek: do 30. 6. 2019 nebo při zahájení kurzu.
Storno účasti možné do 14 dnů před zahájením.
Později si výukové centrum vyhrazuje právo účtovat storno poplatek ve výši 20 % z ceny.

Vyplněné přihlášky můžete odevzdat v době výuky v naší škole nebo zaslat na adresu centra Helen Doron English poštou nebo emailem. V případě jakýchkoli nejasností Vás budeme kontaktovat.

fialova holcicka

Vyhrazujeme si právo změnit program tábora dle aktuální situace.