Ing. Marcela Bastiánová, MBA - IČ: 614 87 571
   Ing. Marcela Bastiánová, MBA - IČ: 614 87 571

JAZYKOVÉ KURZY

ve Strakonicích

Velký inženýr - 25.1. budeme stavět helikoptéru

Příští hodinu, tj. středa 25.1.2017 od 17. hodin si postavíme ze stavebnice LEGO helikoptéru i s motorem. Povíme si něco o rotorech, jak ovládat směr vrtulníku, o vztlaku apod. Přijďte se nezávazně podívat do naší hodiny.....